Odgovornost prema životnoj sredini

Koristeći Dataproducts toner kertridže vi brinete o životnoj sredini. Dataproducts toner kertridži su reproizvedeni koristeći reciklirane delove, kao i reciklirane materijale za pakovanje kad god je moguće da budu ekološki.
Sa Dataproducts proizvodima vi štitite životnu sredinu tako što sprečavate da stotine hiljada bionerazgradivih materijala koji se mogu ponovo upotrebiti završe na deponijama svake godine.

Kako brendirani Dataproducts kertridž doprinosi zaštiti životne sredine?

  • Dataproducts brendirani kertridž je reproizveden što znači da nije završio na deponiji. Skoro svaki iskorišćeni toner kertridž potreban za reproizvodnju je sakupljen kroz razne inovativne i prilagođene programe reciklaže koji predstavljaju srž naših napora u reproizvodnji i održivosti.
  • Bilo koji deo originalnog kertridža koji ne može biti ponovo upotrebljen u toku procesa reproizvodnje je recikliran, ili pretvoren u neki oblik energije. Ništa ne završava na deponiji.
  • Dataproducts kertridži su transportovani sa efikasnošću koja ima za cilj da smanji emisiju ugljen-dioksida.
  • Dataproducts se pakuje u ekološkom pakovanju.

Reciklaža sa Clover ekološkim rešenjima

Clover Environmental Solutions (CES) je svetski lider u logistici ponovnog korišćenja robe i materijala, pružajući rešenja za reciklažu širokoj bazi kupaca širom sveta. CES je fokusiran na sakupljanje, ponovnu upotrebu i reciklažu predmeta uključujući kertridže za štampače, delove štampača, mobilne telefone i druge male elektronske uređaje. Mi prikupljamo milione komada godišnje koji se reproizvode, vraćaju na tržište ili recikliraju kroz Clover Technologies Group i našu mrežu strateških partnera.

Inovativna rešenja za reciklažu koja smo doneli na tržište su kreirana i implementirana sa razumevanjem značaja koji naša kompanija ima za životnu sredinu.

CES nudi mnoge inovativne programe koji vam omogućavaju vraćanje kertridža, te ih drže podalje od deponija. Pozovite vašeg Dataproducts predstavnika danas ili pošaljite e-poštu na kako biste saznali više o našem programu sakupljanja.

Loader
  • ©2020 Clover Portugal Lda. Sva prava su zaštićena.
  • Sve navedene robne marke su vlasništvo njihovih nosilaca i koriste se samo u svrhu identifikacije kompatibilnosti proizvoda.
  • Ovi proizvodi nisu sponzorisani, u vezi sa, proizvedeni ili distribuirani od strane nosilaca navedenih robnih marki.
  • Dataproducts, Axess i njihovi logoi su robne marke u vlasništvu Clover Technologies Group, LLC, i mogu biti registrovani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.