AXESS PROGRAM ZA UPRAVLJANJE ŠTAMPANJEM

Nije netačno reći da se većinom uređaja za štampanje kod krajnih korisnika ne upravlja na dovoljno efikasan način i da je pravi trošak štampanja pretežno nepoznat. Clover MPS program – AXESS MPS će jasno i koncizno dovesti okruženje u kom se štampa pod kontrolu tako što će pružiti relevantne poslovne informacije koje su vam potrebne.

AXESS Managed Print Services vam nudi sveobuhvatno rešenje za proaktivno upravljanje, održavanje i snabdevanje okruženja u kojem vaš klijent obavlja štampanje. Pruža vam kompletan paket podrške neophodan za implementaciju programa za uspešno upravljanje štampanjem.

Daljinsko praćenje: Identifikuje i kontroliše troškove poslovanja

 • Kada je softver instaliran mreža se prati 24/7.
 • Alarmi su podešeni tako da vam stiže elektronska pošta kad god kertridž dostigne unapred zadati nivo za ‘ponovno poručivanje’ (npr. 15% preostalog tonera)
 • Dostavljate kertridže onda kada su kupcu potrebni
 • Kupci više ne moraju da drže skupe zalihe kertridža, a njihov pravi trošak štampanja postaje transparentan
 • Alarmi za servis i održavanje se takođe mogu podesiti tako da se izbegne vreme u kojem je štampač van funkcije

Procena instalirane mreže štampača: pomaže u donošenju odluka po pitanju opreme, šta je sve potrebno i gde treba da bude locirano.

 • Daljinski uvid u tačne nivoe potrošenosti toner kertridža,
 • Identifikacija tačne lokacije štampača i njegove upotrebe
 • Pomaže kupcima da uštede novac savetujući ih kako da štampaju efikasno i sa što manje troškova
 • A ne samo snižavajući vaše cene!
 • AXESS izveštaji o upotrebi štampača grade čvršću vezu sa vašim kupcima zbog toga što troškovi postaju transparentni

Kako AXESS radi?
‘Data Collection Agent’ (DCA) je instaliran na mrežu korisnika. On skenira okruženje u kojem su smešteni štampači (lokalno IT osoblje bi trebalo da je na raspolaganju prilikom instalacije). Kada identifikuje uređaj za štampanje, program prikuplja informacije o uređaju. Kada je kompletna mreža skenirana, podaci se šifriraju i prenose do Axess servera.
AXESS ne može prikupiti lične ili korisničke podake pomoću DCA. Prikupljaju se isključivo metrički podaci: broj strana, opis štampača i stanje štampača. Ovo nam pruža uvid u: broj odštampanih strana, crno-bela štampa ili u boji, procenat pokrivenosti štampe i potrošnja drugih potrošnih delova štampača.
Sve informacije su prikazane na AXESS serveru tako da vi ne posmatrate daljinski mrežu klijenta. AXESS nije program za ‘spoljni pristup.’
Nakon 30 dana AXESS procene prikupljeni podaci će prikazati sve štampače u mreži i broj odštampanih strana za svakog od njih. Godišnja potrošnja i troškovi mogu biti izračunati, i spram toga sastavljena konkurentna ponuda koristeći Dataproducts kertridže.

AXESS SalesPro®
Na isti način kao što Clover ne dostavlja Dataproducts toner kertridž bez potpune podrške kupcima nakon prodatog kertridža, tako mi ne isporučujemo MPS program pre nego što smo se uverili da ste vi i vaš prodajni tim u potpunosti razumeli način funkcionisanja MPS programa, tržište i kako da ostvarite maksimum potencijala iz MPS-a.

AXESS SalesPro® je najsveobuhvatniji interaktivni MPS nastavni plan i program namenjen treningu prodajnih timova, koji se dostavlja putem vodeće internet-bazirane tehnologije učenja. Svaki modul uključuje sertifikaciju kroz testiranje sa automatskim izveštavanjem menadžmenta o rezultatima. Detaljan nastavni plan i program će osnažiti vaš prodajni tim tako da može da predstavi MPS na najbolji način i da sklopi više poslova!

Za više informacija o našem AXESS MPS programu molimo vas kontaktirajte nas, ili nam pišite na .

Loader
 • ©2020 Clover Portugal Lda. Sva prava su zaštićena.
 • Sve navedene robne marke su vlasništvo njihovih nosilaca i koriste se samo u svrhu identifikacije kompatibilnosti proizvoda.
 • Ovi proizvodi nisu sponzorisani, u vezi sa, proizvedeni ili distribuirani od strane nosilaca navedenih robnih marki.
 • Dataproducts, Axess i njihovi logoi su robne marke u vlasništvu Clover Technologies Group, LLC, i mogu biti registrovani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.